HURT

Udruga za realitetnu terapiju RH

HURT je dobrovoljna udruga osnovana 1988. godine koja okuplja stručnjake sa završenom edukacijom ili u procesu edukacije iz Teorije izbora, Realitetne terapije, Kvalitetne škole i/ ili Suradničkog vođenja.

Djelatnost HURT-a se temelji na Statutu udruge i programskoj koncepciji Instituta Williama Glassera (WGI, SAD).

Ciljevi HURT-a:

  • povezivanje profesionalaca koji se bave Teorijom izbora i Realitetnom terapijom sa ciljem unapređenja rada na području mentalnog zdravlja
  • promocija Teorije izbora, Realitetne terapije, Kvalitetnih škola i Suradničkog vođenja među građanima u svrhu poboljšanja kvalitete življenja
  • organizacija i provedba edukativnih seminara, predavanja i radionica iz područja Teorije izbora, Realitetne terapije, Kvalitetnih škola i Suradničkog vođenja za profesionalce
  • organizacija i provedba predavanja i radionica u svrhu podrške unapređenju kvalitete života za zainteresirane građane
  • nuđenje usluge psihoterapije i savjetovanja za građane

IZVRŠNI ODBOR

Predsjednica HURT-a:

Dubravka Stijačić

Zamjenica predsjednice HURT-a

Ljiljana Šupraha

Članovi izvršnog odbora HURT-a

Mirjana Zećirević

Ankica Ivančan

Željka Gomuzak Anić

Štefanija Prosenjak Žumbar

Jagoda Tonšić Krema

STRUČNI SAVJET

Mirjana Zećirević, Predsjednica Stručnog savjeta HURT-a

Stručni savjet udruge čine svi supervizori i instruktori RT-a u Republici Hrvatskoj.

ODBOR ZA ETIČKA PITANJA

Jela Bićanić

Branislava Anđukić

Marija Posavec

LIKVIDATORICA UDRUGE

Sanja Radić Bursać

Udruga za realitetnu terapiju Republike Hrvatske

Zagreb, Ulica Matka Laginje 13

www.udruga-hurt.hr

OIB: 11956699236

MB: 0200697

ŽR: 2484008-1100657200 (Raiffeisen banka)

KONTAKT

info@udruga-hurt.hr

Udruga za realitetnu terapiju RH | Ulica Matka Laginje 13, 10 000 Zagreb | E-mail: info@udruga-hurt.hr | © 2017 Sva prava pridržana | Web development Info dizajn