EDUKACIJA ZA TERAPEUTE/SAVJETOVATELJE

Edukacija iz realitetne terapije namijenjena je profesionalcima s područja savjetovanja, vođenja i poučavanja, a koji se žele stručno usavršavati kroz teoriju izbora i njenu primjenu u području u kome rade.

Uvjet za uključivanje u edukaciju je visoka stručna sprema, po novom sistemu

bakalaureat (psihologija, medicina, socijalni rad, pedagogija) ili ekvivalent tomu, kao

i rad s ljudima (savjetovanje, vođenje, poučavanje).

Program obrazovanja i osposobljavanje provode ovlašteni učitelji Instituta Williama Glassera.

PROGRAM EDUKACIJE

CJENIK EDUKACIJE

INSTRUKTORI I SUPERVIZORI

TERMINI NOVIH EDUKACIJA:

Novi ciklusi osnovne razine edukacije iz Realitetne terapije i Teorije izbora započinju:

Pazin, 25.-28.4.2019., prijave u tijeku

Pazin, 7.-10.11.2019., prijave u tijeku

Zagreb, 14.-17.11.2019., prijave u tijeku

Split, termin će biti naknadno objavljen, prijave u tijeku

Dubrovnik, termin će biti naknadno objavljen, prijave u tijeku

Zadar/Šibenik,termin će biti naknadno objavljen, prijave u tijeku

Udruga za realitetnu terapiju RH | Jurja Plemića 4, 10 000 Zagreb | E-mail: info@udruga-hurt.hr | © 2018 Sva prava pridržana | Web development Info dizajn