Entries by

Edukacija Dalmacija (Zadar ili Šibenik) 2.-5.9.2021.

TERMINI NOVIH EDUKACIJA: Novi ciklusi osnovne razine edukacije iz Realitetne terapije i Teorije izbora: Dalmacija (Zadar ili Šibenik – ovisno o broju prijava), 2.-5.9.2021., prijave u tijeku Odustajanje od prijavljene edukacije potrebno je najaviti najkasnije 10 dana prije početka nastave. Nakon zadanog roka nije moguće ostvariti povrat uplaćenih sredstava. HURT_prijavnica_BIT