Edukacija Zadar-Šibenik 8.-11.4.2021.

TERMINI NOVIH EDUKACIJA:

Novi ciklusi osnovne razine edukacije iz Realitetne terapije i Teorije izbora:

Zadar ili Šibenik (ovisno o broju prijava), 8.-11.4.2021., prijave u tijeku

Odustajanje od prijavljene edukacije potrebno je najaviti najkasnije 10 dana prije početka nastave. Nakon zadanog roka nije moguće ostvariti povrat uplaćenih sredstava.

HURT_prijavnica_BIT