Edukacija iz Realitetne terapije

Program obrazovanja i osposobljavanja

Program obrazovanja i osposobljavanje provodi Udruga, odnosno ovlašteni učitelji Instituta Williama Glassera u Republici Hrvatskoj.

Obrazovanje i osposobljavanje namijenjeno je profesionalcima, prije svega ljudima koji rade u tzv. "pomažućim profesijama" - psiholozima, socijalnim pedagozima, liječnicima, socijalnim radnicima, pedagozima, itd. Stečeno znanje im koristi u radu, ali i u privatnom životu.

Formalno obrazovanje i osposobljavanje iz teorije izbora i realitetne terapije provodi se prema programskoj koncepciji Instituta Williama Glassera u tri stupnja:

  • Početni intenzivni tjedan
  • Napredni intenzivni tjedan
  • Završni tjedan obrazovanja
  • Postcertifikatni program

I. FAZA EDUKACIJE IZ REALITETNE TERAPIJE

I. Faza se sastoji iz pet seminara edukacije iz realitetne terapije:

  • Početni intenzivni tjedan
  • Početni praktikum (9 do 12 mjeseci)
  • Napredni intenzivni tjedan
  • Napredni praktikum (9 do 12 mjeseci)
  • Završni tjedan

Participanti koji uspješno završe I. fazu dobivaju Certifikat koji im omogućava primjenu teorije izbora i realitetne terapije u njihovoj postojećoj praksi.

Program traje od 18 do 24 mjeseci i obuhvaća 440 susreta (bez prakse u socijalnom i / ili zdravstvenom sektoru).

Ukoliko participanti imaju mogućnost provesti praksu u socijalnom i/ili zdravstvenom sektoru mogu skupiti najmanje 680 susreta.

Praksa im omogućava uključivanje u edukaciju za psihoterapeuta kojeg prikazuje Program B u II fazi.

II. FAZA EDUKACIJE IZ REALITETNE TERAPIJE:

Nastavak usavršavanja:

Što je teorija izbora? Što je Realitetna terapija?