Osnovna edukacija i osposobljavanje

Početni intenzivni tjedan

Obrazovanje nudi usvajanje temeljnih pojmova Teorije izbora i praktičnih postupaka Realitetne terapije kroz predavanja, diskusije, vježbe, demonstracije, igranje uloga itd. Rad se odvija u skupinama do 12 sudionika na jednog instruktora, a traje 40 školskih sati kroz četiri dana.

PRAKTIKUM 1 - odnosi se na neposredni rad sa supervizorom. Rad je organiziran u trajanju od najmanje 72 školska sata, kroz više susreta (dani vikenda). Radi se u manjim skupinama. Sudionici spoznaju sebe kroz prizmu teorije izbora i utvrđuju stečena znanja koristeći svoja osobna i profesionalna iskustva u igri uloga, diskusijama i proučavanju literature.

Napredni intenzivni tjedan

Namijenjen je proširenju znanja iz teorije izbora, te unapređenju tehnika savjetovanja i vođenja ljudi u različitim situacijama. Metode rada, trajanje i broj sudionika jednak je kao i u Početnom tjednu.

PRAKTIKUM 2 - organiziran je na jednak način, jednakog je trajanja i obveza sudionika kao i praktikum 1. Nudi produbljivanje stečenog znanja i vještina za rad s klijentima najraznovrsnijih poteškoća. To je i priprema za završni tjedan obrazovanja.

Završni tjedan

Trajanje je istovjetno kao i kod početnog i naprednog tjedna. Uvjet pristupanja završnom tjednu je uspješno završen praktikum 2. Na ovom stupnju sudionik provjerava svoje razumijevanje Teorije izbora i svoju kompetentnost za primjenu Realitetne terapije i metoda kvalitetnog vođenja. Dobiva certifikat potvrđuje da stečena znanja može primjenjivati na području na kome radi i za koje je osposobljen. Certifikat potpisuje dr. Glasser i učitelj ovlašten od Instituta William Glasser.

Certifikat nije licenca za samostalan psihoterapeutski rad.

Postcertifikatni program i programi praktikuma prve i druge studijske godine

WGI Directory

Prema 2008. WGI Directory (Directory of Reality Therapy Certified and Approved Faculty) u Republici Hrvatskoj, edukaciju je do kraja 2007. godine završilo ukupno:

- 509 osoba -

različitih profila (psiholozi, logopedi, socijalni pedagozi, rehabilitatori, pedagozi, socijalni radnici, liječnici šk.medicine, psihijatri, vjeroučitelji, učitelji, odgojitelji, pravnici...

Put prema statusu psihoterapeuta