Instruktori i supervizori

Poduka Realitetne terapije:

Kako se formalno obrazovanje i osposobljavanje iz teorije izbora i realitetne terapije provodi prema programskoj koncepciji Instituta Williama Glassera u više stupnjeva, tako imamo i posebno osposobljene instruktore - ovlaštene učitelje Instituta Williama Glassera u Republici Hrvatskoj.

Naši instruktori i supervizori su: