Udruga za realitetnu terapiju Republike Hrvatske
Ulica Matka Laginje 13, 10000 Zagreb
e-mail: info@udruga-hurt.hr