Edukacija i teorija

Program obrazovanja i osposobljavanje

Program obrazovanja i osposobljavanja i I. faza
edukacije Realitetne terapije

II. faza edukacije iz Realitetne terapije - Trening za učitelje (Program A) i Trening iz psihoterapije (Program B)

Što je teorija izbora?
Što je realitetna terapija?

Što je to Kvalitetna škola
dr. Williama Glassera?

Suradno vođenje - primjena postavki Teorije izbora u vođenju

Tko je dr. William Glasser?

Teorija Realitetne terapije i Teorije izbora:

Početni intenzivni tjedan
Napredni intenzivni i Završni tjedan

Postcertifikatni program i
programi praktikuma
prve i druge studijske godine

Put prema statusu psihoterapeuta