Realitetna terapija

HURT organizira i provodi

EDUKACIJU iz Realitetne terapije i Teorije Izbora u trajanju 2,5 godine sa Certifikatom koji omogućava upotrebu realitetne terapije u poslu koji obavljate, (Institut za Realitetnu terapiju IRT organizira nastavak edukacije prema savjetodavnom ili psihoterapijskom stupnju sa 1,5 ili 2,5 godina dodatne edukacije), seminare, predavanja i radionice iz područja Teorije izbora,
Realitetne terapije, Kvalitetnih škola i Suradničkog vođenja.

Edukaciju je do danas u Hrvatskoj uspješno završilo više od 400 stručnjaka iz različitih područja ljudskog djelovanja (zdravstvo, socijalna skrb, prosvjeta i
dr.).

Više o edukaciji iz Realitetne terapije:

Članovi HURT-a su stručnjaci sa završenom edukacijom iz Teorije izbora, Realitetne terapije, kvalitetne škole i Suradničkog vođenja ili se educiraju na tom području.

HURT je član Hrvatskog saveza psihoterapijskih udruga (HSPU).

Fotogalerija