Leon Lojk

Instruktor Realitetne terapije

Leon Lojk rođen je 1937. godine u Kranju. Osnivač je i voditelj Svetovalno izobraževalnega centra u Kranju.

Po završetku studija psihologije u Ljubljani usavršavao se u bečkoj školi grupne dinamike. Studirao je grupnu psihoterapiju na sveučilištu u Minnesoti, SAD. Osim Realitetne terapije za koju se profesionalno opredijelio, zaključio je edukaciju iz racionalno-emotivne terapije na Rational-Emotive Center - Minneapolis, te stekao diplomu 101 iz transakcijske analize na Asklepieon Therapeutic Community.

Začetnik je edukacije iz Realitetne terapije koja se na našim prostorima provodi od 1982. godine. Odgovornosti Senior instruktora u Institutu Williama Glassera u Los Angelesu preuzeo je 1990 godine. Evropska asocijacija za psihoterapiju dodijelila mu je 2001. godine diplomu iz psihoterapije. Ima dugogodišnje iskustvo na području savjetovanja, poučavanja i vođenja.

Stečena znanja i iskustvo dijeli s polaznicima formalne edukacije iz Realitetne terapije u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, Italiji i Sloveniji, učiteljima i stručnim suradnicima u odgoju i obrazovanju, djelatnicima u socijalnoj skrbi, savjetovalištima i zdravstvenim ustanovama, privrednicima, djelatnicima u pravosuđu, polaznicima Studija za psihoterapiju Krovne udruge za psihoterapiju Slovenije, studentima i učenicima.

Član je mnogih domaćih i međunarodnih psiholoških i psihoterapeutskih asocijacija i instituta, a među inim međunarodni je predstavnik Instituta William Glasser (WGI) za područje bivše Jugoslavije, predsjednik Europske asociacije za Realitetnu terapiju (EART), te predsjednik Stručnog savjeta Slovenske krovne zveze za psihoterapiju (SKZP).

Surađivao je u nekoliko međunarodnih istraživanja, autor je oko 40 stručnih članaka u našim i stranim stručnim časopisima, koautor je dvije knjige i jedne studije.