Josipa Bašić

Instruktor Realitetne terapije

Josipa Bašić redovita je profesorica (u trajnom zvanju) na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je na Visokoj defektološkoj školi Sveučilišta u Zagrebu studij socijalne patologije i mentalne retardacije (1970), magistrirala je na Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1977), a doktorirala je na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu (1985).

Na dodiplomskoj nastavi nositelj je i/ili izvoditelj kolegija: Teorije prevencije, Trening komunikacijskih vještina i Savjetovanje. Predaje ili je predavala na više poslijediplomskih studija u zemlji i inozemstvu.

Znanstveni rad, naročito u posljednje vrijeme, usmjerila je istraživanjima prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih u njihovim redovnim socijalnim okruženjima. Bila je istraživač-suradnik u više od 20 znanstvenih projekata. Kao glavni istraživač vodila je 3 domaća i 2 međunarodna znanstvena projekta.

Objavila je više od 80 znanstvenih i stručnih radova u zemlji i inozemstvu te 8 znanstvenih ili stručnih knjiga u koautorstvu.

Stručno se je usavršavala u zemlji i inozemstvu. Završila je: sensitivity training, trening komunikacijskih vještina, različite edukacije iz treumatske psihologije, edukaciju iz obiteljske terapije te edukaciju iz Realitetne terapije. Posjeduje certifikat iz Realitetne terapije, Teorije izbora i kvalitetnog vođenja. Članica je učiteljskog tima (suprevizor i instruktor) Instituta William Glasser u SAD-u, te je supervizirala mnoge skupine uključene u formalnu edukaciju iz Realitetne terapije i Teorije izbora ili vodila Početni tjedan iste edukacije.

Uz savjetovališni rad s djecom i roditeljima žrtvama rata (za vrijeme rata i neposredno poslije), te djecom i roditeljima u Odgojnom savjetovalištu Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predaje i vodi radionice namjenjene odgajateljima, učiteljima i drugim profesionalcima koji rade s djecom i mladima, te roditeljima i važnim osobama u lokalnim zajednicama u svrhu prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih.

Članica je The William Glasser Institute i Society for Prevention Research, oboje iz SAD-a.