Jagoda Tonšić-Krema

Instruktor Realitetne terapije

Jagoda Tonšić-Krema, profesor psihologije, diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1973. godine. Radila je kao odgajatelj lako mentalno retardiranih djevojaka i maloljetnih delinkvenata, te kao psiholog na poslovima stacionarne i ambulantne dijagnostike djece i mladih, a zatim 12 godina u Savjetovalištu za djecu, omladinu, brak i obitelj u Rijeci. Savjetovalište se bavilo prevencijom psihosocijalnih poremećaja djece i odraslih, kroz psihološko savjetovanje i individualnu i grupnu psihoterapiju.

1980. godine, s dvojicom kolega psihologa iz Savjetovališta prima godišnju stručnu nagradu Ramiro Bujas Društva psihologa, za zasluge u društvenoj afirmaciji psihologije. Promičući realitetnu terapiju i teoriju izbora sudjelovala je u pet nastavaka obrazovne serije TV Zagreb pod nazivom "Živjeti zajedno", a neko vrijeme vodila je rubriku "Savjeta psihologa" u Novom listu. Prevodi i objavljuje tekstove dr. Glassera.

Početkom rata nalazi se u Regionalnom uredu za prognanike i izbjeglice Rijeka, gdje s kolegom Antonom Štembergerom osmišljava rad na psihosocijalnoj prilagodbi prognanika, temeljen na Glasserovoj teoriji izbora. Program pod nazivom Preuzmite djelotvornu kontrolu nad svojim životom koji se uspješno provodio u Dubrovniku, Pločama, Starom gradu na Hvaru i u Osijeku, uz Vladu Republike Hrvatske sufinancirao je Unicef.

Bila je ravnatelj Centra za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka, gdje je postavila temelje razvoja moderne ustanove za rehabilitaciju djece s oštećenjima sluha i govora.

Posljednjih 14 godina (do 2008.) radila je u Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke.

Sudionica je prvog Početnog intenzivnog tjedna (BIW) u Hrvatskoj, kojeg je dr. Glasser osobno vodio 1984. godine u Opatiji.

Voditeljica je projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH K valitetna škola - Teorija izbora u školi: put ka kvalitetnoj školi - školi bez prisile . Autori projekta su članovi Instituta Williama Glassera iz Rijeke, Anton Štemberger, J. Tonšić-Krema i Milivoj Vrabec, a Projektni tim čini još 9 "TI-ovaca" - članova Instituta, mahom sa statusom savjetnika ili ravnatelja u odgojno-obrazovnim ustanovama ( www.kvas.hr ). Nakon višegodišnjeg provođenja projekta dvije su škole - Osnovna škola Milan Brozović Kastav , i Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin - procesom samoprocjene zaključile da ispunjavaju kriterije za Glasserovu kvalitetnu školu. Pozvale su 2006. godine dr. Glassera da ih posjeti tijekom Trećeg hrvatskog susreta kvalitetnih škola Ri-kvaš 21 - Svaka škola može uspjeti . Postale su prvom osnovnom i prvom srednjom Glasserovom kvalitetnom školom u Europi . Time je potvrđen hrvatski put ka Glasserovoj kvalitetnoj školi, iskušan u radu s 225 škola i preko 3450 hrvatskih učitelja.

Dobitnica je društvenog priznanja Marulić: Fiat Psychologia (2006.- Hrvatsko psihološko društvo - za osobiti doprinos u hrvatskoj primijenjenoj psihologiji).

Članica je Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske psihološke komore i Učiteljskog vijeća Instituta Williama Glassera (Senior Faculty Member).

 

Jagoda Tonšić-Krema
Tići 22/A
51000 RIJEKA
Tel.: 051 644 458
GSM: 091 910 6524
E-mail: jagodakrema(et)gmail.com