Igor Longo

Instruktor Realitetne terapije

Igor Longo, prof. psihologije
Stručni suradnik savjetnik
Zaposlen u Dječjem vrtiću CVIT MEDITERANA u Splitu

U Teoriju izbora i Realitetnu terapiju uključen je od 1987. godine.
Instruktor je za Početni intenzivni tjedan; član Izvršnog odbora HURT-a.

33 godišnje radno iskustvo stekao je:

 • u Brodogradilištu Split na kadrovskim pitanjima,
 • Centru za odgoj maloljetnika s poremećajima u ponašanju i ličnosti,
 • Centru za socijalnu skrb u Splitu u Timu za poremećaje u ponašanju djece i mladeži i delinkventnu populaciju,
 • Domu za djecu i mladež bez adekvatne roditeljske skrbi "Maestral" kao član stručnog tima,
 • danas u Dječjem vrtiću Cvit Mediterana u Splitu na ispitivanju djetetovih osobina, ambulantnim tretmanima djeteta, u radu s darovitima, savjetovanju roditelja, različitim oblicima edukacije za roditelje, odgojitelje, pomoćno osoblje;
 • član je i suosnivač niza udruga;
 • osnivač i voditelj RADIONICE DJELOTVORNOG RODITELJSTVA, od 1990.;
 • promiče volonterski i pomagački rad mladih s mladima;
 • organizira RADIONICE ZA ADOLESCENTE;
 • povremeno organizira radionice za menadžere od 1992.;
 • sustavno i kontinuirano sudjeluje u individualnom savjetovanju.

Napisao je nekoliko knjiga:

 • Roditeljstvo se može učiti (Alinea, Zagreb, 2001.)
 • Ja sam vršnjak pomagač! - priručnik za mlade vršnjake pomagače (Udruga MiRTa, Split, 2001.)
 • Razgovarati sa sobom (Djelotvornije), Udruga MiRTa, Split 2002.
 • O ČEMU RAZGOVARATI U OBITELJI?, Udruga MiRTa, Split, (2003.)
 • U pripremi za tisak knjiga Znam što želim, Radna bilježnica za mladež, Profil, Zagreb.

 

Igor Longo
Dječji vrtić MIMOZA, Gospinica 21 a, 21000 Split
tel. - posao: 021 389 305 (389 304)
GSM: 098 904 3473
E-mail: igor.longo(et)st.htnet.hr
Web: www.igor-longo.com