Edita Stilin

Instruktor Realitetne terapije

Edita Stilin, magistar društvenih znanosti (polje odgojnih znanosti), pedagog, profesor-savjetnik, ravnateljica. Zaposlena u Domu učenika Sušak, kao ravnateljica u četvrtom mandatu.

U Teoriju izbora i Realitetnu terapiju uključena je od 1996. godine kad je certificirala. 2000. godine upisuje dvogodišnji postcertifikacioni program. Postaje supervizorom početnih praktikuma 2003. godine. Iste godine postaje i predsjednicom HURTa i predsjednicom Izvršnog odbora (do 2006 g.). Član je i Stručnog savjeta.

14-godišnje iskustvo stekla je kao školski pedagog u osnovnim školama, kao odgajatelj u učeničkom domu i dugogodišnji ravnatelj u istoj ustanovi.

Svoje iskustvo tražila je u radu sa darovitim učenicima kao član istraživačkog tima, suorganizator škola za darovite srednjoškolce i koautor projekta Daroviti učenici Republike Hrvatske.
Bila je članom mnogih organizacijskih odbora različitih manifestacija, od Kongresa pedagoga do Projekta Kvalitetna škola RI - KVAŠ.

Dugogodišnji je potpredsjednik Aktiva ravnatelja učeničkih domova RH. Predsjednik Državnog povjerenstva za Domijadu. Predsjednik je stručnog vijeća i Aktiva ravnatelja učeničkih domova primorsko-goranske, istarske i karlovačke županije.

Autor je i koautor oko petnaestak izvornih znanstvenih i stručnih radova.

Održala je preko tridesetak različitih radionica za različite stručnjake u kojima je uvijek poučavala postavke Teorije izbora i Realitetne terapije.

Sudjelovala je na Europskoj konferenciji RT-ovaca u Portorožu i svjetskim konferencijama u St. Paulu/Minneapolis i Kansas Cityju.

2003. godine proglašena je najboljim prosvjetnim djelatnikom povodom Svjetskog dana učitelja Primorsko-goranske županije.

Osobitu pozornost posvećuje uzdizanju svojih stručnih kompetencija i unapređivanju vlastita rada. Teorija izbora i Realitetna terapija su joj putovi i načini kojima otkriva sebe i svoju okolinu.

Mr.sc. Edita Stilin
E-mail: edita.stilin(et)inet.hr
Šetalište Joakima Rakovca 7
51000 Rijeka