Davor Apostolovski

Instruktor Realitetne terapije

Davor Apostolovski - studij psihologije završio je 1988. godine na Katedri za psihologiju Pedagoškog fakulteta u Rijeci.

Nakon fakulteta edukaciju je nastavio kroz:

 • Prvi stupanj Transakcione analize
 • Trening psiho-socijalne pomoći izbjeglicama unutar kojega je također educiran iz vođenja supervizije i konzultacije u organizaciji Mellemfolkelight Samvirke, Danish;
 • 1994. je u Minneapolisu i Cambridgeu završio trening "Pomoć žrtvama trauma" u organizaciji Agency for International Development of the Government of the United States of America.
 • Trening iz organizacije workshopa za mlade u organizaciji "Global Kids New York City"
 • Trening iz tehnika za razvoj divergentnog mišljenja u "Školi kreativnosti" kod dr. Vid Pečjaka
 • Seminar iz nenasilne komunikacije vođen od prof. dr. Marshalla Rosenberga;
 • Seminar "Tretman traumatizirane djece" vođen od Roberta Pynoosa
 • Seminare iz obiteljskog savjetovanja kod Jesper Julla
 • Dvogodišnju edukaciju iz Teorije izbora, Realitetne terapije i Suradničkog vođenja, te od 2000. godine u svom radu primjenjuje učenje dr. Williama Glassera.
 • Tri postcertifikatne godine edukacije iz Realitetne terapije
 • Edukaciju i trening za RT supervizora 1 i supervizora 2

2006. godine dobio je od Evropskog udruženja za psihoterapiju Evropski certifikat iz psihoterapije, te ima od tada ima zvanje psihoterapeuta

Većinu svog dosadašnjeg radnog iskustva stjecao je u sustavu socijalne skrbi i radom u nevladinim organizacijama, vezano uz socijalnu problematiku prognanika, djece i mladih. Radio je i na poslovima psihologa u sustavu zdravstva, te školstva.

Od rujna 2001. do listopada 2003. godini bio je voditelj Psihološkog savjetovališta "Društvo naša djeca" u Puli, a od kolovoza 2004.godine do siječnja 2007. radio je kao voditelj i savjetodavac u "Savjetovalištu za djecu i mladež" u Puli.Od siječnja 2007. godine zaposlen je na poslovima psihologa u OŠ "Vidikovac" Pula.

Iskustvo u primjeni Realitetne terapije i Teorije izbora stekao je kroz savjetodavni rad, organizaciju radionica za djecu i roditelje, te kroz vođenje basic i adwance praktikuma. Član je Stručnog savjeta Hrvatske udruge za Realitetnu terapiju, u statusu supervizora adwance praktikuma.

Član je i suosnivač više nevladinih udruga čiji je rad usmjeren ka djeci i mladima.

Inovator je i autor većeg broja didaktičkih igara i igračaka, a neke od njih, sa preporukom Ministarstva prosvjete i sporta, koriste se kod nas i u inozemstvu.

E-mail: davor.apostolovski(et)pu.t-com.hr