Branislava Anđukić

Instruktor Realitetne terapije

Branislava - Branka Anđukić, diplomirana socijalna radnica

  • 13 godina u Centru za socijalnu skrb u Timu za obitelj;
  • 7 godina, nevladina organizacija-udruga, Centar za žene žrtve rata
  • projekt "Rosa" kuća za žene i djecu prognanice, izbjeglice i azilantice, do zatvaranja projekta. Individualni i grupni rad sa ženama i djecom, koji su proživjeli ratna događanja i teškoće izbjeglištva.
  • Edukacije ženskih grupa u Korenici, Vukovaru, Tirana - Albanija.
  • Na telefonu Ženskog savjetovališta, projekta Autonomne ženske kuće i Centra za žene
  • Prošla brojne edukacije i terapijske pristupe, za rad sa ženama žrtvama nasilja

Danas: Dom zaklade Lavoslava Schwarza

  • Od 1992. volonterski Plavi telefon, a od 1997. Otvorena vrata-Obiteljsko i partnersko savjetovalište (projekt Plavog telefona)

U edukaciji iz Realitetne terapije i Teorije izbora od 1993. godine.

Od 2005. član učiteljskog tima, supervizor početnih praktikuma.

EART Certifikat iz psihoterapije i Certifikat psihotreapije Europske asocijacije za psihoterapiju.

E-mail: branislava.andukic(et)zg.ht.hr